Značka Mezigeneračně

V domovech pro seniory jsou lidé, kteří mají ostatním stále co nabídnout a říci, ale také si zaslouží, aby bylo nabídnuto něco jim. V mateřské škole jsou děti, které jsou okamžitě připraveny rozdávat svůj životní elán, bezprostřednost a úsměvy. A je na nás, ostatních generacích, aby se mohly tyto dva zdánlivě vzdálené světy propojovat. Bohužel ne všude je to možné přirozeně, protože vlastní babičky už třeba nejsou, nebo jsou, ale daleko. A tak tam je potřeba trošku pomoci. Tak, jak to dělají například v našich partnerských školkách a domovech pro seniory.


Pro školská a seniorská zařízení zapojená do programu Povídej značka Mezigeneračně :

  • oceňuje dosavadní práci a vynaloženou energii v mezigenerační oblasti
  • znamená prestiž a výjimečnost
  • znamená, že je součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který napomáhá sbližování generací.
  • ukazuje, že umožňuje svým zaměstnancům se podílet na netradičních aktivitách, které je obohacují a inspirují.
  • je důkazem, že právě zde to mezigeneračně žije!

Pro získání Oprávnění k užívání značky musí školské nebo seniorské zařízení splňovat následující podmínky:

  • být zapojen do programu Povídej, a to realizací nejméně sedmi (7) mezigeneračních setkání pravidelně v průběhu posledních 12 měsíců
  • spolupracovat s koordinátorem Mezi námi při plánování, realizaci a hodnocení mezigeneračních aktivit
  • ve spolupráci s koordinátorem Mezi námi informovat o partnerství s Mezi námi a o mezigeneračních aktivitách na svých obvyklých komunikačních kanálech (např. webových stránkách či vhodných místech v budovách zařízení, např. na nástěnce)

Podrobné informace naleznete ve Statutu značky MezigeneračněŽádost o propůjčení značky Mezigeneračně ke stažení zde.

 

IMG_9597
IMGL6913
_MG_6123

Jsou s námi